Библиотека за управление

База за консултиране за автоматизация на предприятията

Академия по ИТ, www.it.ru/edu/

Материалите се подготвят въз основа на специален курс, който беше прочетен преди в Академията по ИТ.

Съдържание на курса на обучение:

  1. Концепцията за консултиране в областта на информационните технологии
  2. Цели и основни етапи от разработването на консултантски проекти
  3. Извършете проучване на предприятието
  4. Моделна сграда
  5. Предложения за автоматизация и техническо проектиране
  6. Подходи за подобряване на ефективността на предприятието
  7. BPR - Регенериране с чукове и камъни
  8. Методи за оценка на резултатите на предприятието
  9. Ключови моменти в реорганизацията на предприятията
  10. Характеристики на моделирането на бизнес процесите

Изтеглете материали за курса (PDF, 599 KB)