Библиотека за управление

Диагностика на състоянието на предприятието

Предложеното ръководство съдържа кратко въведение към проблема, очертаване на основните методически принципи и примери за тяхното приложение.

Изтеглете наръчника (PDF, 117 страници, 835 KB)

Съдържание

 • Организация на аналитични изследвания
 • Експресна диагностика
  - Общ анализ на предприятието
  - Финансов анализ на предприятието
  - Използване на получените данни
 • Оценка на финансовата дейност на дружеството
  - Възвръщаемост на продажбите и оборот на нетните активи
  - Възвръщаемост на нетните активи и финансовия ливъридж
  - Възвръщаемост на собствения капитал
  - Коефициент на реинвестиране
  - Икономически растеж на компанията
  - Средно претеглена цена на капитала
 • приложения
 • Приложения (електронни таблици в Excel)

Условия за разпространение на материали

Работата по тези материали бе финансирана от средствата, предоставени от Американската агенция за международно развитие (USAID), с участието на Руския център за приватизация (RIC), които осъществяват програми за подпомагане на руските предприятия при адаптирането им към условията на пазарната икономика.

Авторите формулират своето отношение към разпространението и използването на материали, както следва:
"Материалите могат да бъдат копирани и препечатани без никакви ограничения, авторските права не се прилагат към тях. Освен това авторите ще считат, че са постигнали своята основна цел, ако представените модули са адаптирани и широко използвани. Когато адаптирате или променяте материалите, препратката към US AID независимо от броя въведени промени. Що се отнася до имената на фирмите, които са автори на представените разработки, те не трябва да се представят върху модифицираните материали. следващата информация трябва да бъде изпратена на адрес: Русия, 121099, Москва, Novinsky Boulevard 19/23, US AID, Министерство на икономическите реформи. "

Всички права върху тази HTML версия на ръководството принадлежат на библиотеката "Корпоративни финанси".

Пълна версия на материалите на курсовете за обучение можете да получите на CD.
Поръчайте сега