Библиотека за управление

Оптимизиране на структурата на продукцията

Предложеното ръководство съдържа кратко въведение към проблема, очертание на основните методически принципи и примери за тяхното приложение.

Изтеглете наръчника (PDF, 51 страници, 462 KB)

Съдържание

 • Методи за прогнозиране на търсенето
  - Функция за търсене
  - Регресионният метод за конструиране на функцията на търсенето
  - Пример за използване на метода на регресията за конструиране на функция на търсенето
 • Оптимизиране на печалбата, разходите и обемите на продукцията
  - пропорция на търсенето и предлагането
  - Основни подходи към ценообразуването
  - Оценка на получената печалба от позицията на обезщетение
  - Пример за използване на методологията за определяне на лимитите за максимално увеличаване на печалбата
 • Използване на интерполационни модели за избор на оптимални цени и производствени обеми
 • Прогноза за печалбата и паричния поток от продажби
  - Резултати от изчисленията, използващи техниката на граничен анализ
  - Прогноза за паричните потоци въз основа на резултатите от маргинализирания анализ

Условия за разпространение на материали

Работата по тези материали беше финансирана от средства, предоставени от Американската агенция за международно развитие (USAID), с участието на Руския център за приватизация (RIC), които осъществяват програми за подпомагане на руските предприятия при адаптирането им към условията на пазарна икономика.

Авторите формулират своето отношение към разпространението и използването на материали, както следва:
"Материалите могат да бъдат копирани и препечатани без никакви ограничения, авторските права не се прилагат към тях, освен това авторите ще считат, че са постигнали своята главна цел, ако представените модули са адаптирани и широко използвани. Когато материалите са адаптирани или променени, позоваването на US AID Независимо от броя въведени промени. Що се отнася до имената на фирмите, които са автори на представените разработки, те не трябва да се представят върху модифицираните материали. Следващата информация трябва да бъде изпратена на адрес: Русия, 121099, Москва, Novinsky Boulevard 19/23, US AID, Министерство на икономическите реформи. "

Всички права върху тази HTML версия на ръководството принадлежат на библиотеката "Корпоративни финанси".

Пълна версия на материалите на курсовете за обучение можете да получите на CD.
Поръчайте сега