Библиотека за управление

Данъчно планиране

Предложеното ръководство съдържа кратко въведение към проблема, очертание на основните методически принципи и примери за тяхното приложение.

Изтеглете наръчника (PDF, 176 страници, 1660 KB)

Съдържание

 • въведение
  Какво е данъчното планиране и неговото значение?
 • Основни принципи на данъчната система на Русия
 • Планирайте данъците си
  Данъци върху доходите
 • Планиране на данъците (продължение)
  Данък върху имуществото
 • Включване на данъчните плащания в процесите на планиране и управление
 • Глоби и данъчни задължения
 • Преговори с данъчните власти и други данъчни въпроси
 • Развитие на данъчната система в Русия
 • Анализ на домашните работи

Условия за разпространение на материали

Работата по тези материали беше финансирана от средства, предоставени от Американската агенция за международно развитие (USAID), с участието на Руския център за приватизация (RIC), които осъществяват програми за подпомагане на руските предприятия при адаптирането им към условията на пазарна икономика.

Авторите формулират своето отношение към разпространението и използването на материали, както следва:
"Материалите могат да бъдат копирани и препечатани без никакви ограничения, авторските права не се прилагат към тях, освен това авторите ще считат, че са постигнали своята главна цел, ако представените модули са адаптирани и широко използвани. Когато материалите са адаптирани или променени, позоваването на US AID Независимо от броя въведени промени. Що се отнася до имената на фирмите, които са автори на представените разработки, те не трябва да се представят върху модифицираните материали. Следващата информация трябва да бъде изпратена на адрес: Русия, 121099, Москва, Novinsky Boulevard 19/23, US AID, Министерство на икономическите реформи. "

Всички права върху тази HTML версия на ръководството принадлежат на библиотеката "Корпоративни финанси".

Пълна версия на материалите на курсовете за обучение можете да получите на CD.
Поръчайте сега