Библиотека за управление

Антикризисна полза

Инвестиционният фонд САЩ-Русия предлага антикризисна помощ за руския малък бизнес да оцелее и да подобри икономическата активност.

Инвестиционният фонд САЩ-Русия не носи отговорност за искове за вреди, възникнали в резултат на действията на всеки краен потребител на уеб сайта, който се позовава на информацията, съдържаща се в сайта.

Съдържанието на този уеб сайт може да се използва само за информационни цели и като общо ръководство за правене на бизнес в Русия в настоящата финансова криза и не трябва да се разглежда като препоръка за конкретни ситуации или операции на крайния потребител. Информацията се предоставя във формата, в която е получена, без никаква гаранция за нейната пълнота или навременност и без никаква друга изрична или подразбираща се гаранция.

Влезте