Библиотека за управление

Стратегически маркетинг

Предложеното ръководство съдържа кратко въведение в проблема, очертаване на основните подходи и примери за тяхното приложение.

Изтеглете наръчника (PDF, 117 страници, 899 KB)

Съдържание

 • въведение
 • Бизнес стратегия
  - Потребители
  - състезатели
  - Разходи
  - Функции
 • Определяне на обхвата на дейностите
 • Петте компонента на конкуренцията
 • Стратегически анализ

Условия за разпространение на материали

Работата по тези материали беше финансирана от средства, предоставени от Американската агенция за международно развитие (USAID), с участието на Руския център за приватизация (RIC), които осъществяват програми за подпомагане на руските предприятия при адаптирането им към условията на пазарна икономика.

Авторите формулират своето отношение към разпространението и използването на материали, както следва:
"Материалите могат да бъдат копирани и препечатани без никакви ограничения, авторските права не се прилагат към тях, освен това авторите ще считат, че са постигнали своята главна цел, ако представените модули са адаптирани и широко използвани. Когато материалите са адаптирани или променени, позоваването на US AID Независимо от броя въведени промени. Що се отнася до имената на фирмите, които са автори на представените разработки, те не трябва да се представят върху модифицираните материали. Следващата информация трябва да бъде изпратена на адрес: Русия, 121099, Москва, Novinsky Boulevard 19/23, US AID, Министерство на икономическите реформи. "

Всички права върху тази HTML версия на ръководството принадлежат на библиотеката "Корпоративни финанси".