Библиотека за управление

Маркетингови консултации

Гончарук Валери Анатолиевич http://consult.webzone.ru/

Съдържание.

предговор

КОНСУЛТИРАНЕ НА РУСКИЯ ПАЗАР
Проблеми и задачи на руските търговски предприятия
Предпоставки за използване на консултиране
Подходи за консултиране
Мода за консултиране

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Проекти за консултиране
Разработване на стратегии за предприятията
Оптимизиране на организационната структура на предприятието
- Решение за оптимизиране
- Предмет на оптимизиране:
- Продажби
- Производство. Покупка.
- Услуги за поддръжка
- Финансово и икономическо обслужване
- Персонал
- Маркетинг. Система за управление.
- Програма за оптимизация и доклад на консултанта. Въведение.
- Общ преглед на проекта за оптимизация на организационната структура
Експертиза на бизнес проекти и бизнес планове
Маркетинг одит
Разработване на рекламни кампании

МЕТОД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Решението за метода на консултиране
Консултиране на платежни системи
Ставки на консултиране

КАЧЕСТВО НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
Фактори, определящи качеството
Време за консултиране
Подход за консултиране
Избор на консултант

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Кражба в предприятието
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Някои възможности за самодиагностика