Библиотека за управление

Списанието "LoginFace"

Текущ номер

Главен редактор:
NF Tityukhin

Заместник главен редактор
MY Василиев
EV Arkharova

Издател: "KIA Center"

Адрес: Москва, пл. Журавлева, 2/8
телефони:
(095) 369-2894, 964-0547
Интернет:
http://www.loginfo.ru

Абонаментният индекс в каталога Rospechat: 79769

Препечатването на материалите е разрешено само при консултация с редакционната колегия

В този раздел бяха публикувани изданията на списанието за 2001 година.

архив

№ 9, 2001. Правото Cash >
№ 7-8, 2001. Логистиката като концепция за управление
№ 5-6, 2001. Логистика и тенденции в развитието на бизнес средата
№ 4, 2001. Логистика в компанията
№ 3, 2001. Взаимодействие чрез информационни технологии
№ 2, 2001. Управление на веригата за доставки
№ 1, 2001. Логистиката и новата икономика