Библиотека за управление

Списание "Управление в Русия и чужбина"

Главен редактор:
B.Efremov

Издателство "Финпрес"

Редакционен адрес:
107061, Москва, PO Box 800, "Finpress"
телефон:
148-81-34, 148-95-62
Електронна поща: menedg@dis.ru
Интернет: www.dis.ru

На нашия сайт са представени пълните архиви на списание "Управление в Русия и в чужбина" за периода 1998-2002 г., публикувани в рамките на специална програма за сътрудничество с издателството. Последните издания на списанието могат да бъдат получени само на хартиен носител. За това трябва да се абонирате за списанието.

За да се запознаете с известията за текущите проблеми, както и да се абонирате, можете да намерите на уеб сайта на издателската група "Дело и служба", която включва издателство "Finpress": http://www.dis.ru

Архив с пълни текстове на публикации

1998 1999 2000 2001 2002
№ 1
№ 2
№ 3

№ 5
№ 6
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 1
№ 2