Библиотека за управление

Списание "Staff Mix"

Основателят
и издател
OOO Rimus

Генерален директор
Елена Ейбшис

Търговски директор
Ирина Гуринова

Главен редактор:
Вера Мимина

Редакционен адрес:
197198 Санкт Петербург, проф. Добролюбова, 11 бр. E, OOO "Римус"
телефон:
(812) 230-4683
Е-мейл:
info@personal-mix.ru
Интернет:
www.personal-mix.ru

Архив с пълни текстове на публикации

№ 6, 2001
№ 5, 2001
№ 4, 2001
№ 3, 2001
№ 2, 2001
№ 1, 2001
№ 1, 2002