Корпоративно управление,

Адрес на документа: /shop/cdrom/index.shtml
Актуализирано: 31.07.2017 г.

Продукти и курсове

Дистанционни курсове Софтуерни продукти

Професионални финансови модели в Excel
10 видео съвета, които идват към вашия имейл. Ясно. Безплатно. Полезен.
Подробно описание

Финансово моделиране на инвестиционни проекти в Excel (9 500 рубли).
Този курс е предназначен специално за CFA Association Russia и е част от образователната програма на членовете на общността на института CFA. Ще научите подробно как се изгражда финансов модел на инвестиционния проект. От празен лист на Excel до завършен модел, обсъждайки всички показатели, подходи и функции в Excel, от които се нуждаете в работата си.
Подробно описание

Оценка на инвестиционните проекти (12 500 rub)
Инвестиционен проект и форми на неговото финансиране; Бизнес план: източник на данни за бюджетния модел; Начални данни за подготовката на проекта; Финансовата стабилност на проекта; Икономическата ефективност на проекта; Анализ на риска.
Подробно описание

Финансов и икономически анализ на дейността на дружеството (12 500 тр.)
15 случая ви позволяват да придобиете умения за анализ на финансовите отчети на компанията и след семинара студентите ще могат самостоятелно да направят изводи за възможното финансово състояние на предприятието, както и да идентифицират слабите или съмнителните страни въз основа на отчитането, да симулират близкото бъдеще на компанията и да определят промените, необходими за постигане на целите.
Подробно описание

Модули, алгоритми и шаблони за свободна употреба
Стокови ориентирани модули. Маркетингови проучвания. Насърчаване на продукти (услуги). Управление на документи. Управление (вземане на решения). Организация за продажби. Ценообразуване. Повечето от модулите не могат да се нарекат модерни, но на тяхна база все още може да се изгради творчество или ваш собствен модел.
Подробно описание на продукта

MarketingMiks
Безплатни шаблони и инструменти за разработване на маркетингов план.
Подробно описание на продукта

CRM система KliK®
Гъвкави и мащабируеми решения за ефективно управление на ключовите бизнес процеси на компанията. Бързо внедряване и интеграция с всякакви ИТ системи и услуги за развитието на корпоративната инфраструктура и създаването на единно информационно пространство. Съвременни инструменти за работа с клиенти, партньори и колеги. Разликите между конфигурациите са допълнителната функционалност, която се простира от версията на "Клик. Продажби "до версия" Клик. Търговия. " Профилът Edition ви позволява бързо да конфигурирате и модифицирате платформата KlyK® за конкретни и променящи се задачи. Можете да внедрите произволен продукт в облака или да работите локално.
Подробно описание на продукта

Софтуерни продукти Alt-Invest
Основното предимство е откритостта на алгоритъма и методологията на изчисляване. Програмите се изпълняват в среда на MS Excel и са предназначени за професионални икономисти-анализатори, които предпочитат да отчитат основните характеристики на проекта, фирмата, региона и бранша.
Подробно описание на продукта

Обърнете внимание!

Условията за доставка и плащане може да са различни за всеки конкретен продукт.


© 1998-2017 Дмитрий Ряъххх