Библиотека за управление

Системи за бюджетиране

Има доста възможности за автоматизиране на бюджетирането в компанията. Тук разглеждаме само част от тях - независими системи, чиято основна функция е подготовката и управлението на бюджетите. В допълнение към тези два вида програми се използват във финансовото планиране:

  • сложни решения, при които бюджетирането е помощна функция или които са предназначени да подготвят само част от бюджета на компанията;
  • модули за бюджетиране като част от корпоративните информационни системи.

Информация за системите за бюджетиране

Западните системи

Руски системи

Статии и рецензии

Популярни продукти за бюджетиране. SAS и ComShare
Описание на функционалността на две добре известни системи за бюджетиране

Кратко въведение в бюджетирането
Малък курс на обучение, съдържащ кратко представяне на основните методически принципи и примери за тяхното приложение.

Бюджетиране »»
Секция на библиотеката на нашия сайт, посветена на бюджетите и други аспекти на финансовото планиране